s.v. M.O.C.'17

NIKKI - contributie inning

Samenwerking sv MOC'17 en NIKKI bij contributie inning

Met ingang van seizoen 2022-2023 is s.v. MOC'17 een samenwerking aangegaan met NIKKI.

Concreet betekent dit dat NIKKI uw contributie via het NIKKI-systeem gaat verwerken. De leden krijgen aan het begin van het seizoen de keuze om hun contributie in één keer te betalen of in tien maandelijkse termijnen. Indien er gekozen wordt voor termijnbetaling, zal er door NIKKI administratiekosten aangerekend worden. Indien gekozen wordt om de contributie in één keer te betalen zullen er geen extra kosten worden aangerekend. De huidige automatische incasso en de keuze om in 2 halfjaarlijkse termijnen te betalen komen hiermee te vervallen. Hieronder leggen we uit hoe de nieuwe methode precies werkt en waarom het bestuur voor samenwerking met NIKKI heeft gekozen.

 NIKKI logo 2022

 

Hoe werkt NIKKI

U ontvangt in de laatste helft van augustus de eerste e-mail van NIKKI met daarin het verzoek de contributie te voldoen. U krijgt daar bij de keuze uit 2 mogelijkheden; of in één keer of in 10 maandelijkse termijnen.

 

In de mail staan twee betaallinks (iDEAL): een link om het bedrag in één keer te voldoen en een link om de termijnbetaling te voldoen. Let op: bij betaling in één keer worden er door NIKKI geen administratiekosten in rekening gebracht, bij betaling in termijnen zal NIKKI administratiekosten in rekening brengen. Zie verdere uitleg bij Administratiekosten termijnbetalingen.

 

De leden die voor termijnbetaling kiezen, ontvangen aan het einde van elke volgende maand (september 2022 – mei 2023) steeds een nieuw mailbericht van NIKKI om de volgende termijn te betalen. Alle e-mails bevatten een betaallink (iDEAL) om de betaling te vergemakkelijken.

Wanneer u in augustus geen bericht heeft ontvangen van NIKKI, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar contributie@nikki.nl Stuur in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens (naam lid, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) mee en laat in uw e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI van meerdere sportvereniging de inning van contributiegelden verzorgt.

 

Administratiekosten termijnbetalingen

Het bestuur van s.v. MOC’17 en NIKKI hebben een vast bedrag afgesproken voor de administratiekosten bij betaling in maandelijkse termijnbetalingen. Deze administratiekosten bedragen 10% van de contributie, met een maximum van 19 euro per seizoen. Deze kosten worden maandelijks opgeteld bij het feitelijke contributiebedrag. In de praktijk komt het er dus op neer dat leden die voor betaling in termijnen kiezen, hiervoor 1,90 euro administratiekosten per termijn betalen.

 

{slider title="Vergoedingen via instanties, zoals Stichting Leergeld of Jeugdsportfonds?" open="flase"}

Wanneer de contributie via Stichting Leergeld of een andere instantie/rechtspersoon wordt vergoed, moet u dit zelf aanvragen. Neem hiervoor contact op met de desbetreffende instantie/persoon om dit in werking te stellen.

 

Let op !

Het bestuur van s.v. MOC’17 en NIKKI hebben nog de volgende vaste afspraken gemaakt:

1.  Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hier naar per e-mail contributie@nikki.nl

2.  De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al uw vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail aan hen voorleggen.

3.  s.v. MOC’17 zal gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen, de vereniging zal u doorverwijzen naar NIKKI.

4.  NIKKI heeft toestemming van s.v. MOC’17 om bij uitblijven van betalingen een incassoprocedure op te starten.

 

NIKKI gaat samen met ons en u voor goud, dus laten we dan ook één van de belangrijkste pijlers van onze club met elkaar bewaken; de contributie is een belangrijk onderdeel voor het bestaan van de club.

 

Waarom samenwerking met NIKKI?

Het bestuur van s.v. MOC’17 heeft voor de samenwerking met NIKKI gekozen, omdat de inning van de contributie al jarenlang en telkens opnieuw een heikele kwestie is. Er zijn om te beginnen altijd leden met een betalingsachterstand. Het vergt van de leden- en contributieadministratie (die door vrijwilligers wordt uitgevoerd) veel energie om leden telkens te moeten herinneren. Uiteindelijk blijven er dan toch altijd nog leden in gebreke, waardoor het totaalbedrag aan achterstallige contributie fiks kan oplopen, tot wel enkele duizenden euro’s per seizoen.

Op zoek naar een oplossing voor deze problematiek, is s.v. MOC’17 in contact gekomen met het NIKKI-systeem. Na enkele verkennende gesprekken is besloten om een samenwerking met NIKKI aan te gaan. Een groot voordeel hiervan is dat leden per maand hun contributie kunnen voldoen, waardoor het bedrag overzichtelijk is. Betaling kan snel en gemakkelijk via een betaallink (Ideal), zoals hiervoor al is uitgelegd.

2591 Banner 728x90

ING Inside Oranje Banner amateurclubs 400x300

s.v. M.O.C’17

Clubservice

Business

Adres

s.v.M.O.C.’17

Olympialaan 51

4624VA Bergen op Zoom

Tel: 0164-240613
Mail: info@moc17.nl

 

Correspondentieadres:

Postbus 115

4600AC Bergen op Zoom