Facturen en betalen

Om onder andere onze faciliteiten goed te onderhouden en de teams wekelijks te laten trainen en voetballen brengt de club contributie in rekening. 

 

Facturen

Ontvang ik een factuur over de contributie?

Voor de inning van de contributie maken wij gebruik van een externe partner, genaamd NIKKI. Jaarlijks ontvangt u aan het begin van het seizoen een factuur.

Ontvang ik de factuur digitaal?

NIKKI verstuurt in naam van MOC'17 de factuur digitaal naar het bij ons bekende emailadres. Via ledenadministratie@moc17.nl kunt u uw email adres aan laten passen indien het emailadres niet meer gelijk is aan het emailadres wat is opgegeven bij inschrijving.

 

Automatisch incasso

Ik wil graag gebruik maken van automatisch incasso?

Vanaf seizoen 2022-2023 stapt MOC'17 over naar een nieuwe manier van contributie-inning en is het niet meer mogelijk om gebruik te maken van automatische incasso.

Via NIKKI zullen alle leden aan het begin van het seizoen een mail ontvangen met daarin de contributiefactuur en een betaallink. Via de betaallink kan de contributie betaald worden. Tevens krijgt de ontvanger de mogelijkheid om te kiezen voor het betalen van de contributie in termijnen. Indien een lid kiest voor het betalen in termijnen, zal NIKKI iedere maand een mail met het te betalen termijnbedrag en een betaallink versturen. Voor het betalen in termijnen zal NIKKI een administratiekost aanrekenen van 10% van de contributie met een maximum van € 19,-. De administratiekiost zal verdeeld worden over de termijnen.

 

Betalen

Kan de contributie in termijnen betaald worden?

Vanaf seizoen 2022-2023 stapt MOC'17 over naar een nieuwe manier van contributie-inning en is het mogelijk om de contributie in termijnen te betalen.

Via NIKKI zullen alle leden aan het begin van het seizoen een mail ontvangen met daarin de contributiefactuur en een betaallink. Via de betaallink kan de contributie betaald worden. Tevens krijgt de ontvanger de mogelijkheid om te kiezen voor het betalen van de contributie in termijnen. Indien een lid kiest voor het betalen in termijnen, zal NIKKI iedere maand een mail met het te betalen termijnbedrag en een betaallink versturen. Voor het betalen in termijnen zal NIKKI een administratiekost aanrekenen van 10% van de contributie met een maximum van € 19,-. De administratiekiost zal verdeeld worden over de termijnen.